MASZ PYTANIE?  POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY WYBORZE TKANINY?

ZAPEWNIAMY TELEFONICZNĄ POMOC NASZYCH SPECJALISTÓW

 infolinia +48 505 296 722 

Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem plisa-koncept.pl

Dostępny pod adresem plisa-koncept.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Agnieszkę Skibińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HAROLE Agnieszka Skibińska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe:

ul. Powstańców Warszawy 3, 44-100 Gliwice

NIP: 969-117-90-86, REGON: 277550763

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres info@plisa-koncept.pl (całodobowo) lub pod numerem telefonu: +48 505 296 722 (pn-pt 9.00–16.00) - opłata wg cennika właściwego operatora.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej info@plisa-koncept.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 1

Definicje

 

COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą   z Wykonawcą umowę o dzieło

PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRODUKT - oznacza rzecz ruchomą, którego wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej z Wykonawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy

REKLAMACJA USŁUGI - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę   

SERWIS - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową info@plisa-koncept.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą/Usługodawcą umów na odległość

WYKONAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza właściciela Serwisu internetowego info@plisa-koncept.pl

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA - oznacza działanie podejmowane przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi świadczonej przez Usługodawcę

UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej info@plisa-koncept.pl

§2.

Postanowienia ogólne

 

1. Przedmiotem świadczenia Sklepu jest sprzedaż osłon okiennych, w szczególności takich jak: plisy, plisy na okna dachowe, wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego, służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

2. Sprzedawca informuje Kupujących, że tkaniny do rolet plisowanych o jasnej barwie, przepuszczają więcej światła niż tkaniny z tej samej kolekcji o ciemniejszej barwie. Prosimy o uwzględnianie tej informacji przy składaniu zamówienia. Sprzedawca informuje także, że przy każdym rodzaju tkaniny dostępnej w sklepie internetowym, znajduje się informacja zawierająca gramaturę, transmisję światła, absorpcję oraz refleksyjność tkaniny.

3. Sprzedawca zwraca uwagę Kupujących, iż kolorystyka Produktów wskazana we wzornikach materiałów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej kolorystyki materiałów. Prosimy o uwzględnienie tej informacji podczas składania zamówień za pośrednictwem info@plisa-koncept.pl, ewentualnie o kontakt ze sklepem stacjonarnym HAROLE, ul. Powstańców Warszawy 3, 44-100 Gliwice, tel. +48 505 296 722 w celu weryfikacji kolorystyki Produktu. Sprzedawca informuje także, że istnieje możliwość zamówienia próbek tkanin dostępnych na info@plisa-koncept.pl – zamówienia można dokonać przez stronę info@plisa-koncept.pl w zakładce        – zamów próbki.

4. Sprzedawca oświadcza nadto, iż Produkty stanowiące przedmiot oferty Sklepu, są Produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

5. Wszystkie umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem serwisu plisa-koncept.pl Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu.

6. Produkty oferowane w  Sklepie Sprzedającego są objęte 12-  miesięczną gwarancją.

§3.

Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową plisa-koncept.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Zakupy w Sklepie realizowane są na podstawie składanych przez Kupującego zamówień. Sprzedawca informuje, iż składanie zamówień na plisa-koncept.pl związane jest z obowiązkiem zapłaty ceny uwarunkowanej dokonanymi zakupami wraz z kosztami ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego (kosztami dostawy).

3. Zamówienia w Serwisie internetowym plisa-koncept.pl należy składać za pomocą dostępnego online formularza zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

 • wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów (plisy, plisy na okna dachowe)
 • wybrać na stronie kolekcję tkanin i kolor, którym jest zainteresowany Kupujący
 • kliknąć na zdjęcie tkaniny, aby przejść w ten sposób do podstrony dotyczącej szczegółowych, ściśle związanych z osobą Kupującego, zindywidualizowanych parametrów produktu, który ma zostać wykonany przez Wykonawcę dla Kupującego
 • zapoznać się z opisem i parametrami produktu
 • wybrać odpowiednie parametr: podać szerokość i wysokość produktu
 • wybrać kolor osprzętu – kolor profilu
 • wybrać system mocowania – sposób montażu
 • wybrać ilość produktów o tych samych parametrach
 • kliknąć „potwierdź wymiary”
 • w lewym rogu wyświetli się całkowity koszt wykonania produktu zgodnie z parametrami podanymi przez Kupującego
 • kliknąć „do koszyka”
 • po prawej stronie ekranu pojawi się panel „koszyk” – podgląd zawartości koszyka
 • kliknąć „do koszyka” – w tym miejscu można edytować swoje zamówienie, zmienić parametry, usunąć pozycje
 • kliknąć „do kasy”
 • w tym miejscu należy wybrać „sposób zakupów”: z rejestracją lub bez rejestracji (Gość), następnie kliknąć „dalej”
 • w tym miejscu należy wybrać „dane do faktury”: należy wpisać swoje dane (imię, nazwisko, nazwa firmy), adres, numer telefonu, adres e-mail, a następnie kliknąć „dalej”
 • w tym miejscu należy wybrać „wybierz sposób zapłaty”: należy wybrać metodę płatności, a następnie kliknąć „dalej”
 • w tym miejscu należy wybrać „wybierz sposób przesyłki”, a następnie kliknąć „dalej”
 • w tym miejscu należy wybrać „podsumowanie zamówienia”: należy sprawdzić swoje zamówienie, zaakceptować regulamin oraz warunki odstąpienia od umowy, w tym miejscu można wpisać uwagi do swojego zamówienia
 • jeśli wszystkie parametry zamówienia się zgadzają, należy kliknąć „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – umowa z Wykonawcą została zawarta zgodnie z prawem

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail (na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia).

6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, plisa-koncept.pl niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane w terminie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Wykonawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

8. Cena produktu podana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

9. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Sklep nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

10. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt:

 • przelew na konto plisa-koncept.pl - płatność elektroniczna
  nasze transakcje elektroniczne realizujemy za pośrednictwem serwisu Blue Media
 • tradycyjny przelew

  numer konta bankowego:PL 21 1050 1298 1000 0022 7325 8877
  Bank ING S.A.
  BIC/SWIFT: INGBPLPW

 

11. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, nie przekracza 14 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 2 dni robocze, jednakże w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego.W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu. O nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Wykonane produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Sprzedawca informuje, iż sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera jest jego uprawnieniem, zaś na żądanie Kupującego kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności Produktu z zamówieniem.

13. Do wszystkich produktów dołączane są paragony, a na życzenie Kupującego faktura VAT.

§4.

Płatność

1. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla siebie sposobu płatności. Płatność może być realizowana przez Kupującego w następujący sposób:

 • płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank ING Bank Śląski S.A. nr 21 1050 1298 1000 0022 7325 8877. Z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy zamówienie przekazywane jest do realizacji

2. Płatność jest dokonywana przez Kupującego bezpośrednio po zatwierdzeniu zakupu i otrzymania informacji w formie elektronicznej od plisa-koncept.pl, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych .

3. Nieuiszczenie płatności w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji w formie elektronicznej od Sprzedawcy jest warunkiem rozwiązującym umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

§5.

Reklamacje, zwroty


1. Sprzedawca informuje, że z uwagi na fakt, iż wszelkie Produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym plisa-koncept.pl wyprodukowane są według specyfikacji Kupującego, służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego, Kupującemu (w tym Kupującemu będącemu konsumentem) nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy.

2. Zgodnie z przepisem art. 638 Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 556 - 576 (4) Kodeksu cywilnego). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Kupującemu, domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

5.  Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową, w szczególności jeżeli Produkt:

 • nie ma właściwości, których Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na okoliczności lub przeznaczenie
 • nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Kupującego
 • Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy składaniu zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia
 • zamówiony Produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym

6. Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Produktu wynikłe z winy użytkującego zakupiony Produkt – w tym naturalne zużycie się Produktu, uszkodzenia mechaniczne (m.in. wyblaknięcia tkaniny, obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, a także wynikłe ze złego dopasowania Produktu, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym wady powstałe w wyniku nieprawidłowego zamontowania Produktu przez Kupującego.

9. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.

10. Opis stwierdzonych wad powinien zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji lub oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem kwoty), ewentualnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie: w tradycyjnej formie pisemnej listem poleconym  na wskazany adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@plisa-koncept.pl

11. Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedawca wysyła do Kupującego firmę kurierską po odbiór produktu. Kupujący zobowiązany jest do opakowania reklamowanego Produktu w sposób odpowiadający temu, w jaki został do Kupującego dostarczony.

12. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Kupującego.

13.  Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Produkt był już uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

14. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

16. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Produktu Kupującemu.

17. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę.

§6.

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2021 r.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu w przypadku zmian graficznych strony internetowej, pod którą działa plisa-koncept.pl, które to zmiany będą miały wpływ na procedurę zawarcia umów lub zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do działalności Sklepu lub zmian cen przesyłek kurierskich. Sklep zobowiązuje się do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie, pod którą działa plisa-koncept.pl ze wskazaniem daty obowiązywania zmian.

3. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień zrealizowanych lub będących w realizacji, ani żadnych innych praw Kupującego powstałych przed datą wejścia w życie nowej treści Regulaminu. Zamówienia są realizowane i rozliczane według treści Regulaminu obowiązującego w czasie złożenia zamówienia.

4. W przypadku umów zawieranych przez Kupujących niebędących konsumentami, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

5. W razie ewentualnych sporów Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego lub polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
 • Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

6. Kupujący akceptując i potwierdzając zamówienia, jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl